Timeline.

ก่อตั้ง (1972)

ก่อตั้ง หจก.นิยมศิลป์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ รับผลิตงานไดคัทเป็นหลัก

ขยายกิจการ (1982)

ขยายกิจการไปตั้งอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์รับผลิตงานกล่องไดคัทและงานไส้

ขยายพื้นที่โรงงาน (1985)

มีการขยายพื้นที่โรงงาน ลงเครื่องจักรเพิ่มเติม เริ่มรับงานผลิตงาน 2 ชั้น และ ลามิเนตครั้งแรก

เปิดสาขา 2 (1989)

เปิดสาขา 2 ขึ้นที่รังสิตเพื่อบริการลูกค้าที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง เริ่มลงเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

เปิดสาขา 3 (1990)

เปิดสาขา3ขึ้นที่บางปะกงตามฐานลูกค้าที่มีการขยับขยายไปทางโซนชลบุรี เริ่มลงเครื่องลูกฟูก3-5ชั้น

เปลี่ยนชื่อบริษัท (1994)

ปรับเปลี่ยน ย้ายโรงงานผลิตทั้งหมดมารวมกันที่ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็น บริษัท ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จำกัด ในส่วนที่สาธุประดิษฐ์ ปรับเป็น warehouse สำหรับบริการ

ลงเครื่องลูกฟูก (1999)

ได้ทำการลงเครื่องลูกฟูก 3-5 ชั้น เป็นเครื่อง 2 ลอน AB

มาตรฐาน ISO9001 (2006)

ได้รับมาตรฐาน ISO9001 พร้อมทั้ง จัดทำห้องทดสอบคุณภาพเพื่อควบคุมสินค้าและวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน

เปิดศูนย์กระจายสินค้า (2008)

เปิดศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น 1 จุดที่ ชลบุรี เพื่อทำการ stock สินค้าและบริการลูกค้าแบบ just in time

ตั้งแผนกออกแบบและพัฒนาสินค้า (2009)

จัดตั้งแผนกออกแบบและพัฒนาสินค้าโดยนำเครื่องตัด CNC มาใช้ในการออกแบบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

ได้รับมาตรฐาน Green Industry (2012)

ลงเครื่องพิมพ์ใหม่เป็นเคร่ืองพิมพ์flexoคุณภาพสูง ด้วยระบบpre-print หรือ การพิมพ์ม้วนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าได้รับมาตรฐาน Green Industryจากกระทรวงอุตสาหกรรม

เพิ่มเครื่องพิมพ์ระบบ pre-print (2013)

ลงเครื่องพิมพ์ระบบ pre-print เป็นเครื่องที่สอง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิม สำหรับพิมพ์กล่องขนาดใหญ่มากขึ้น ลงเครื่องพิมพ์อีก 1 เครื่องสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม eletronic โดยสามารถพิมพ์ก

เปิดบริษัทใหม่คือ บริษัทชัยสิทธิ์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (2014)

ก่อตั้งอาคารใหม่ขึ้นที่ จ.ชลบุรี รองรับการกระจายสินค้าสำหรับฐานลูกค้าในแถบภาคตะวันออกทั้งหมด ทำการเปิดบริษัทใหม่คือ บริษัทชัยสิทธิ์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เพื่อรับผลิตงานที่เป็นกล่องลังพลาสติก และ PP Board

ได้เอกสารรับรอง GMP Carton (2016)

ขยายอาคารใหม่ 8,000 ตารางเมตร
เพิ่มเครื่องมือ สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีผิวสัมผัสตามความต้องการของลูกค้า
ได้เอกสารรับรอง GMP Carton

ได้เอกสาร ISO9001:2015 (2017)

เพิ่มเครื่องลูกฟูกใหม่ 2.2 เมตร

ได้เอกสารรับรอง ISO9001:2015 upgrade

ได้รับการรับรอง ISO14001:2015 (2018)

ได้รับการรับรอง ISO14001:2015

มาตรฐาน FSC

ปี2021 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC